KPA Pension påverkar genom årsstämmor

Som ett led i att förvalta våra kunders kapital tryggt och etiskt deltar KPA Pension på bolagsstämmorna för ett antal bolag som vi investerar i. Det är glädjande att allt fler ordföranden tar upp hållbarhet i sina anföranden, och att ett ambitiöst hållbarhetsarbete ses som en förutsättning för framgång.

För KPA Pensions del fokuserades stämmosäsongen i år på hur bolagen kopplar ihop hållbarhetsmålen med rörliga ersättningar. Vi har deltagit vid 42 årsstämmor och i vår bolagsstämmorapport kan ni läsa samtliga frågor som vi ställde vid dessa tillfällen. 

 Bolagsstämmorapport 2017