KPA Pension säljer butiksfastigheter

KPA Pensionsförsäkring säljer 23 butiksfastigheter till ICA Fastigheter och Secore Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor. ICA bedriver idag butiksverksamhet i fastigheterna.

– Den här försäljningen ligger i linje med vår fastighetsstrategi med fokus på bostäder samt kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Samtidigt som vi överlåter fastigheterna till nya långsiktiga ägare frigör vi kapital till att fortsätta investera i trygga och etiska fastighetsalternativ för våra kunders skull, säger Britta Burreau, vd i KPA Pension.

– Arbetet med att expandera vår totala fastighetsexponering fortsätter. Fastigheterna vi nu säljer är bra, men för små och för spridda för att vi ska kunna ta hand om dem på bästa sätt, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör i Folksamgruppen som hanterar KPA Pensions fastighetsinvesteringar.

KPA Pensionsförsäkring förvärvade fastigheterna 2007. De är belägna på orter spridda från Simrishamn i söder till Örnsköldsvik i norr.

ICA Fastigheter är en av Sveriges största fastighetsägare inom segmentet detaljhandel och ägs av ICA Gruppen som är noterat på Stockholmsbörsen. ICA Fastigheter äger också bolaget Secore Fastigheter tillsammans med Första AP-fonden.

 

För mer information kontakta:

Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksamgruppen, 072-582 19 14
Britta Burreau, vd KPA Pension, 08-772 66 60