KPA Pension ställer sig bakom internationellt klimatupprop

KPA Pension ansluter till finansvärldens internationella klimatupprop Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD.

– Vi ska förvalta kommunernas och landstingens pensionspengar tryggt och etiskt. Då TCFD:s ramverk för hållbarhetsrapportering ska mildra finanssektorns klimatpåverkan är det självklart att vi ansluter oss, säger KPA Pensions vd, Britta Burreau.

TCFD har utvecklat ett ramverk på fyra huvudsakliga områden, Governance, Strategi, Riskhantering och relevanta mätvärden, vilka syftar till ett mer informerat beslutsfattande, bättre kapitaltilldelning samt jämförbarhet då det gäller data och information. Ramverket ska stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhetsinformation till finanssektorns intressenter, samt till tillsynsmyndigheterna.

TCFD grundades i december 2015 av det internationella organet Financial Stability Board, FSB.

För mer information, kontakta:

Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksamgruppen, 070-831 66 76, karin.stenmar@folksam.se
Pressjouren, 08-772 66 60