FN-dagen och allas lika värde

Den 24 oktober är det FN-dagen, något vi som stolt samarbetspartner gärna vill uppmärksamma. KPA Pension har utifrån våra etiska värderingar och vårt hållbarhetsarbete samarbetat med Svenska FN-förbundet sedan 2008.

Just nu stödjer vi ett flertal utvalda projekt som bland annat stärker flickors rättigheter och möjligheter, till exempel Flicka, Skolmat och uppropet mot barnäktenskap.

Vi uppmärksammar FN-dagen genom en film som går på Facebook och Instagram. Filmens fokus är Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling*. Det vi särskilt vill lyfta är målen kring allas lika värde samt fredliga och inkluderande samhällen. 

Se filmen på Facebook
Läs mer om våra samarbeten
Läs mer om Svenska FN-förbundet på deras hemsida

*De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.