Ninni Wibeck ny vd i KPA Pensionsservice

Styrelsen i pensionsadministrationsbolaget KPA Pensionsservice har utsett Ninni Wibeck till ny vd i bolaget.

Förutom vd-skapet i KPA Pensionsservice blir Ninni Wibeck även chef för affärsområde Arbetsgivare och Försäljning inom KPA Pension.

– Jag är mycket glad över att Ninni Wibeck har tackat ja till att axla vd-rollen. Med sin erfarenhet från kommunal sektor och olika ledarroller inom Folksam och KPA Pension är hon som klippt och skuren till att ta över och verka för trygga och etiska pensioner inom ramen för KPA Pensionsservice, säger Britta Burreau, styrelseordförande i KPA Pensionsservice tillika vd i KPA Pension.

Ninni Wibeck har senast varit sektionschef för Folksamgruppens samlade liv- och pensionsadministration och varit adjungerad i KPA Pensions företagsledning. Det var på KPA Pension hon år 2002 inledde sin karriär inom Folksamgruppen och ansvarade för företagets utvecklings- och IT-organisation. Tidigare har hon verkat som konsult i kommun- och landstingssektorn.

– KPA Pensions arbetsgivaraffär står stark och har en viktig uppgift i att fortsatt erbjuda kommuner och landsting attraktiva pensionsadministrationstjänster. Jag ser fram mot att tillsammans med alla medarbetare få utveckla verksamheten vidare för våra arbetsgivarkunders bästa, säger Ninni Wibeck.

Ninni Wibeck tillträder tjänsten den första april. Därmed återgår den tillförordnade vd:n Inge Bäckström till sin ordinarie roll som verksamhetsområdeschef för Parter & Ledningsstöd.

För mer information kontakta:
Juha Hartomaa, Kommunikation, 070-831 65 26
KPA Pensions pressjour, 08-772 66 60