Toppbetyg för KPA Pensions hållbarhetsarbete

KPA Pension får högsta betyg när Max Matthiessen undersöker hur Sveriges största pensionsbolag arbetar med hållbara investeringar.

Undersökningen görs för femte året i rad och precis som tidigare år ligger KPA Pension på en väl godkänd nivå inom traditionell försäkring.

"Det som kännetecknar de väl godkända pensionsbolagen är att de prioriterar investeringar med ett proaktivt hållbarhetsfokus i fler delar av portföljen, samtidigt som de har en hög lägstanivå i övriga delar", skriver Max Matthiessen.

Läs om hur KPA Pension arbetar med hållbara investeringar