Tre gånger vanligare att kvinnor packar barnets gympapåse än män

Planeringen av gympakläderna sköts av kvinnor i 58 procent av fallen, medan motsvarande siffra för männen är 17 procent. Barnen i familjen är de som efter kvinnorna tar störst ansvar med 23 procent, det visar en Sifoundersökning som KPA Pension låtit göra.

Att kvinnor packar gympapåsen är tre gånger så vanligt som att mannen i familjen gör det, men de flesta tenderar att överskatta sin egen insats och underskatta sin partners. Vid planering av gympapåsen uppger 47 procent av männen att det är kvinnan som gör det, medan 68 procent av kvinnorna uppger samma sak.

– De små vardagliga hushållssysslor får stor inverkan på privatekonomin på sikt då ansvarsområden i hemmet påverkar karriären. Fler kvinnor än män går ner på deltid för att hinna med familjen, vilket leder till betydligt lägre pensioner. När arbetslivet är över blir kvinnors pension i genomsnitt bara 67 procent av det männen kan kvittera ut, säger Desirée Mozart, marknadschef på KPA Pension.

När det kommer till själva packningen av gympapåsen uppger 44 procent att det är kvinnan i hemmet som utför sysslan och 15 procent uppger att det är mannen. Kvinnornas engagemang minskar från planering till packning med 14 procentenheter, och männens med 2 procentenheter. Här tar barnen en större roll, vilket är naturligt, då det är enklare för dem att packa än att planera.

– I undersökningen ser vi också att när kvinnornas engagemang minskar så ökar inte männens, då är det istället barnen som går in och tar vid. Respondenterna har även uppgett att barnen planerar och packar gympapåsen i högre utsträckning än vad mannen i familjen gör, säger Desirée Mozart.

Männen i Sydsverige är markant sämre än i övriga landet på att både planera (8 procent) och packa (4 procent) barnets gympapåse. Inga större skillnader kan ses vid åldersfördelning annat än att när föräldrarna blir äldre så är det färre kvinnor som ser det gympapåsen som sitt ansvarsområde.

 

Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes den 11–19 oktober som en webbaserad undersökning. 1 000  personer med barn hemma i åldern 6–12 år besvarade frågorna ”När barnet bor hemma hos dig, vem är det som oftast planerar för att barnets gympapåse?” och ”När barnet bor hemma hos dig, vem är det som oftast verkligen packar barnets gympapåse?”. Svarsalternativen i båda frågorna var vuxen kvinna, vuxen man, äldre syskon, barnet själv, tveksam/vet ej, ej aktuellt. I de fall respondenterna har flera barn i åldern 6-12 år ombads föräldrarna svara för det barn i åldersspannet som senast haft en födelsedag. 

 

För mer information, kontakta gärna:

Desirée Mozart, marknadschef KPA Pension, desiree.mozart@kpa.se, 0734-39 34 26

Pressjouren, 08-772 66 60