En pensionspizza serverad

Saco studentråd, Alecta och KPA Pension lanserar idag kampanjen Pensionspizzan på utvalda sociala medier. Syftet är att öka medvetenheten kring pensionssystemet och hur livsval påverkar pensionen.

Kampanjen är ett viktigt folkbildningsinitiativ mot en grupp som det visat sig har allt för låg kunskap om pension.

Enligt undersökningar som Collectum låtit göra, uppger sig hela sex av tio unga i åldern 25-29 ha dålig eller ingen koll över hur deras ekonomi kommer se ut som pensionär. Endast en av sju upplever sig ha absolut koll. Samtidigt finns det ett sug efter kunskap, då över hälften uppger att de skulle vilja ha bättre koll på sin tjänstepension och vad de innebär. Det är här kampanjen kommer in.  

”Unga har satt pensionsfrågan på snooze! Det låga intresset bland unga är oroande, då de tidiga livsvalen ofta är bland de viktigaste för en bra pension – framförallt för kvinnor. Kampanjen är ett försök att väcka pensionspassion bland unga. Med pensionspizzan hoppas vi kunna skapa engagemang och lyfta frågan på ett underhållande sätt”, säger Malin Påhls Hansson, ordf. Sacos studentråd.

”För Alectas del känns projekt helt naturligt. Ett hållbart pensionssystem kräver att så många som möjligt är inkluderade. Kampanjen är en bra aktivitet för att lyfta fördelarna för unga på ett mer lättförståeligt sätt”, säger Magnus Billing, vd Alecta.

”Många startar sitt yrkesliv genom sommarjobb inom kommun och landsting, och därför är det viktigt att unga förstår tjänstepension. Vi vill prata om pensioner med humor och skapa en ögonöppnare”, säger Britta Burreau, vd KPA Pension

Pensionspizzan är likt en vanlig pizza uppbyggd av ett antal ingredienser där deg, tomatsås och ost är Allmänpension. Toppingen består i filmen av svamp, salami, paprika och körsbärstomater som får symbolisera Tjänstepension. Kvar som sista krydda finns basilika i form av Privat pensionssparande. Den bärande tråden är att pensionen helt enkelt blir godare när de är tillsammans. 

Vid frågor, kontakta:

Saco studentråd

Malin Påhls Hansson, Ordförande

Malin.pahls.hansson@saco.se

072-0783054

Agnes Hedin, Redaktör Sociala medier Saco

Agnes.hedin@saco.se

070-2065260

Robin Tapper, Pressansvarig Saco

Robin.tapper@saco.se

070-3003382