KPA Pension investerar 200 miljoner i Vellinge kommuns första gröna obligation

Som exklusiv och utvald investerare, investerar KPA Pension 200 miljoner kronor i Vellinge kommuns första gröna obligation. Obligationen ska finansiera nollenergihuset ”Omtankens hus” i Höllviken – kommunens nya omsorgsboende och mötesplats för äldre. Den nyemitterade obligationen har ett nominellt belopp på 200 miljoner kronor och en löptid på 5 år.

– Vår investering i Vellinge kommuns gröna obligation är viktig. Pengarna vi investerar kommer från kommunernas pensionsavsättningar till sina anställda, då känns det extra bra att de användas till hållbara projekt som gagnar kommuninnevånare, samtidigt som de skapar bra avkastning åt framtida pensionärer. Vi ser mycket positivt på våra fortsatta möjligheter att kunna bidra till kommunernas hållbara projekt genom investeringar i gröna obligationer, säger Britta Burreau, vd KPA Pension.

”Omtankens hus” är ett spjutspetsprojekt som uppförs enligt marknadens tuffaste miljökrav i allt ifrån energieffektivitet till materialanvändning. Huset är ett nollenergihus, vilket innebär att det beräknas producera lika mycket eller mer energi än det förbrukar, bland annat genom ett tak täckt av solpaneler och effektiv bergvärme.

– Vi är mycket glada över att kunna lansera vår första gröna obligation tillsammans med KPA Pension. Obligationen finansierar uteslutande ”Omtankens hus”, som är ett led i Vellinge kommuns ambition att utveckla det hållbara samhället. ”Omtankens hus” är ett fullservicekoncept för kommunens äldre – huset kommer att inhysa äldreboende, trygghetsboende och en vårdcentral, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Ramverket för Vellinges gröna obligationer har tagits fram i samarbete med SEB och har fått det högsta tänkbara omdömet ”Dark Green” av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero.

Folksamgruppen, som omfattar Folksam och KPA Pension, tillhör de största privata köparna av gröna obligationer i världen. Gröna obligationer används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. Folksamgruppen har nått etappmålet att investera 12 miljarder kronor i gröna obligationer och har antagit ett nytt mål om 25 miljarder under 2018. Investeringar i gröna och hållbara obligationer bidrar till att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.