KPA Pension stöder internationellt pris för hållbar utveckling

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett internationellt pris för hållbar utveckling. Priset delas ut årligen till en eller flera aktörer som bidrar till och arbetar för en hållbar framtid. Vi på KPA Pension är mycket glada över att vara samarbetspartner till priset.

Föreningen vill uppmärksamma framstående insatser över hela världen. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktighet, till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

Bland tidigare pristagare finns bland andra Al Gore, Kofi Annan och Margot Wallström. Priset finansieras bland annat med hjälp av samarbetspartners från näringsliv, kommun och akademi.

Prissumman är 1 miljon kronor.

Årets tema för priset är Industriell symbios

Industriell symbios innebär samarbete mellan olika aktörer, där avfallet eller energi från en aktör blir en resurs för någon annan. På så sätt återvinns resurser och energi sparas, vilket också ger ekonomiska besparingar. Industriell symbios är bra för både miljö och konkurrenskraft. Industriell symbios och cirkulära flöden gynnar hållbar näringslivsutveckling. Ett sätt för företag att gå mot en cirkulär ekonomi är genom industriell symbios där avfall, restprodukter, varor och tjänster och kompetens från en verksamhet blir en resurs för någon annan.

Årets pristagare: Kalundborg

Pristagaren Kalundborg symbiosen är ett partnerskap mellan staden Kalundborg i Danmark och åtta industriföretag, både offentliga och privata. Partnerskapet har lett till nya sätt att producera med en mer cirkulär strategi. Sedan 1972 omvandlas avfall till resurser, vilket resulterar hållbarhet och affärsresultat.

Som en pionjär inom fältet, har Kalundborg symbios visat vägen för många andra industrier och inspirerat företag runt om i världen.