KPA Pensionsförsäkring AB anpassar garantiräntan

KPA Pensions pensionsförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg sparform för tjänstepension med en historiskt hög avkastning, låga administrativa avgifter och garanterade nivåer på framtida utbetalningar. För att skapa bättre möjligheter till fortsatt god avkastning för våra pensionssparare med traditionell förvaltning, kommer KPA Pensionsförsäkring att anpassa garantiräntan för premiebestämd traditionell försäkring.

KPA Pensionsförsäkring har idag en stark ekonomi med en hög solvens och god avkastning. Under de senaste tio åren (2008– 2017) har den genomsnittliga totalavkastningen per år varit 7,5 procent, vilket placerar KPA Pension bland de allra bästa i branschen bland jämförbara bolag. Samtidigt gör låga marknadsräntor i omvärlden att KPA Pension måste vara aktiv för att säkra den långsiktiga avkastningen för sina pensionssparare med traditionell förvaltning.

– Genom att anpassa garantiräntan till rådande ränteläge skapar vi förutsättningar för en fortsatt god avkastning och en hållbar tjänstepension, säger Britta Burreau, vd KPA Pensionsförsäkring.

KPA Pensionsförsäkring anpassar den garanterade räntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från 0,75 procent till 0,50 procent före skatt och avgifter. Garantin beräknas på 85 procent på det belopp som betalas in. Ändringen gäller från den 29 mars 2018 och premier inbetalda före detta datum påverkas inte.


För mer information, kontakta:

Britta Burreau, vd i KPA Pensionsförsäkring AB: 08-665 05 04 
Daniel Larsson, chefaktuarie: 08-665 06 39 
Pressjour KPA Pension: 08-772 66 60