Nya försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

De nya försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2019 och avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum.

 Försäkringsvillkor för förmånsbestämda pensionsförmåner