”Vi får ihop hela verksamheten genom den här typen av investeringar i kommuner”

KPA Pension har idag investerat en miljard kronor i en obligation från Stockholms stad för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. – För oss som tjänstepensionsaktör för kommuner och landsting är det här ett självklart köp som visar precis hur vi vill verka för våra kunders bästa, säger KPA Pensions vd Britta Burreau.

KPA Pension gör investeringen tillsammans med systerföretag inom Folksamgruppen och det totala obligationsvärdet är två miljarder kronor. Förutom att ge kunderna en god riskjusterad avkastning visar affären också hur KPA Pension styr sina investeringar till att bidra till en hållbar utveckling.

– Vi har inspirerats av FN:s utvecklingsmål nummer elva som handlar om hållbara städer och samhällen, som vi har slagit fast som ett av våra prioriterade mål att verka för, säger Britta Burreau.

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstäder, som år 2040 förväntas ha 1,3 miljoner invånare och samtidigt vara en fossilbränslefri stad. Det ställer krav på investeringar för att möta det ökade behovet av bostäder, infrastruktur och nödvändiga samhällsfunktioner inom ramen för en hållbart växande stad. Genom investeringen vill KPA Pension vara med och bidra till byggandet av en hållbar stad med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser. Men den här typen av obligationsköp är också särskilt intressanta eftersom kundernas medel återinvesteras i deras egna kommuner.

– Den här typen av investeringar innebär att våra kunder, som är allt från sjuksköterskor och lärare till brandmän, får se sina pengar göra nytta i de egna kommunerna redan idag. Förutom att de senare får en god tjänstepension. Den här specifika investeringen innehåller till exempel projekt som handlar om att bygga förskolor och skolor och det är som bekant arbetsplatser för många av våra kunder, säger Britta Burreau och fortsätter

 – Kort sagt är det här en investering som på många plan gynnar våra kunder. Vi får ihop vår hela vår verksamhet genom den här typen av investeringar i kommuner. Det är vi stolta över.

Exempel på projekt som medlen går till:

  • Staden gör stora investeringar för att möjliggöra byggnation av nya energieffektiva bostäder i ett flertal nya stadsutvecklingsområden.
  • Den förväntade ökningen av antalet barn och ungdomar ökar behovet av investeringar i skolor och förskolor. Att möta den unga befolkningens behov av utbildning är centralt för ett hållbart Stockholm.
  • Stockholm investerar både för att skapa nya och förbättra utnyttjandet av existerande park- och grönytor. De har många viktiga funktioner i en hållbar stad som rekreationsområden, de sänker temperaturen vid varmt väder och minskar risken för översvämningar.
  • Staden investerar för att öka framkomligheten genom miljöanpassade transportalternativ. Goda förutsättningar för fotgängare och cyklister är en viktig del i att minska de fossila utsläppen och säkra ett hållbart transportsystem. Staden investerar även i laddstationer för att möta den ökande användningen av eldrivna fordon i Stockholm.