AGI – nya regler för Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Den här förändringen gäller alla arbetsgivare, oavsett storlek eller bransch och kallas AGI, eller arbetsgivardeklaration på individnivå.

Alla arbetsgivare ska hädanefter redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts, per person varje månad i stället för som tidigare, en kontrolluppgift per år. 

Den första månatliga arbetsgivardeklarationen redovisas i februari 2019.

 

Det här innebär AGI

Förutom den mer frekventa redovisningen innebär AGI också att det inte längre är pensionsadministratören, t.ex. KPA Pension, som redovisar den skatt som dragits av från pensionen. Det ska arbetsgivaren göra i sin arbetsgivardeklaration. (Det gäller inte pension som betalas ut från en tjänstepensionsförsäkring.)

Vi lämnar uppgifter till Skatteverket per individ och sätter in den avdragna skatten för föregående månad på arbetsgivarens skattekonto. Därefter redovisar arbetsgivaren utbetalad pension och avdragen skatt i sin arbetsgivardeklaration.

Det är viktigt att uppgifterna rapporteras rätt från början eftersom det blir svårare att korrigera fel i kommande månaders arbetsgivardeklaration.

Är du arbetsgivarkund hos oss och vill veta mer om AGI? Vi har samlat all relevant information på entrésidan. 

Logga in och läs mer om AGI

 

Varför inför Skatteverket AGI?

En anledning till att Skatteverket inför AGI är för att öka transparensen om vad som betalas ut och till vem. Det blir mycket enklare att upptäcka fusk eftersom arbetsgivaravgifter och skatteinbetalningar kan kopplas till enskilda personer och Skatteverket kan stämma av de deklarerade uppgifterna månad för månad. Läs mer om AGI hos Skatteverket >