Ändrat försäkringsvillkor för efterlevandepension nästa år

Från och med den 1 januari 2020 gäller nya försäkringsvillkor för förmånsbestämda pensionsförmåner.

Ändringarna beskrivs i avsnitt Särskilda försäkringsvillkor för efterlevandepension och rör fakturering av försäkrad efterlevandepension enligt KAP-KL och PFA.

Från och med nästa år kommer efterlevandepensionen faktureras årsvis i förskott. Premien kommer att beräknas som en andel av den pensionsgrundande lönen för föregående kalenderår för arbetsgivarens anställda som omfattas av KAP-KL och PFA.

Läs gärna mer i Försäkringsvillkor för förmånsbestämda pensionsförmåner - Enligt KAP-KL och PFA, i avsnitt Särskilda försäkringsvillkoret för efterlevandepension.