God avkastning i KPA Pension under första halvåret 2019

Halvårsrapport för KPA Pension, en del av Folksamgruppen. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring minskade till 12 911 (13 081) miljoner kronor. Föregående år påverkades av förändrad debitering och rensat för det utvecklas premien fortsatt starkt.

KPA Pension är förvalsbolag inom premiebestämd pension och får många nya kunder årligen. Samtidigt fortsätter antalet kunder som väljer att lämna KPA att minska. Det försäkringstekniska resultatet gynnades av god kapitalavkastning och positivt kassaflöde och uppgick till 10 507 (8 929) miljoner kronor.

Totalavkastningen uppgick till 7,7 (3,0) procent för perioden och avkastningsräntan var 4,9 (3,1) procent som en följd av god utveckling av aktier första kvartalet. Förvaltningskostnadsprocenten i KPA Pensionsförsäkring var 0,2 (0,2). Sett över de senaste tio åren 2009–2018 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 6,9 procent.

KPA Pensionsförsäkrings solvensgrad ökade sedan årsskiftet och uppgick till 167 (165) procent vid periodens slut. Solvenskvoten, som vi redovisar med ett kvartals eftersläpning, uppgick till 16,0 för KPA Pensionsförsäkring.

Liksom för resten av Folksamgruppen är hållbarhet en hörnsten i vår verksamhet och vi ska vara det ledande pensionsbolaget inom trygga och hållbara investeringar.
Vårt hållbarhetsarbete gav återigen resultat och för åttonde året i rad utsågs vi till Sveriges mest hållbara pensionsbolag enligt svenska konsumenter. Det visade Europas och Sveriges största studie om hållbara varumärken, Sustainable Brand Index.

Väsentliga händelser

  • I slutet av det första kvartalet förmedlades premierna för kundernas kommunala tjänstepensioner. Värdet uppgick till drygt 9 miljarder kronor.
  • KPA Pension blev för åttonde året i rad Sveriges mest håll­bara pensionsbolag enligt svenska konsumenter. Det visar Sustainable Brand Index studie om hållbara varumärken.
  • KPA Pension investerade i en obligation utgiven av Världsbanken med fokus på matsvinn. Investeringen uppgick till 1,2 miljarder kronor (127 MUSD) och var Världsbankens första obligation riktad mot FN:s hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion. Folksamgruppen investerade totalt 2,8 miljarder kronor (300 MUSD).
  • KPA Pension investerade 380 miljoner kronor (38 MEUR) i EQT:s fjärde infrastrukturfond. Folksamgruppen investerade totalt 700 miljoner kronor (70 MEUR). Investeringen bidrar till att diversifiera portföljen genom att fortsätta fokusera på infrastruktur.