Jobba heltid – det tjänar alla på!

Att få deltidare att jobba mer är ett sätt att lösa kommuners personalbrist. Men frågan är inte helt okontroversiell. KPA Pension hjälper till med information om hur deltid slår mot pensionen – och med lösningar för att fler ska jobba några år till.

Om alla deltidare jobbade en timme mer per vecka, skulle det täcka en ganska stor del av bristen i äldreomsorgen. Det säger Eva-Karin Eriksson, personalspecialist och chef för bemanningsenheten i Askersunds kommun.

Personalförsörjning är en stor utmaning för alla kommuner och regioner. Arbetsgivare och fack har gemensamt intresse i att öka andelen heltidare, vilket resulterat i ett kollektivavtal mellan SKL och Kommunal. Det anger att varje kommun ska ha en lokal handlingsplan för frågan, vilket fick Askersund att ta kontakt med KPA Pension för en informationsdag.

– Det är oftast kvinnor som arbetar deltid. Vi ville berätta vad deltiden får för effekter. Närvaron var obligatorisk för alla i Kommunals avtalsområde. De kunde välja mellan ett antal pass om 55 minuter. Frågan är inte okontroversiell. Många tyckte det var bra med dialog kring konkreta räkneexempel, men efteråt kom även reaktioner som att ”arbetsgivaren ska inte peta i den privata sfären” och ”ingen ska tvingas jobba heltid”.

– Hos oss får alla heltid som vill, och vi vill att fler ska vilja det. Vi tror på information som metod, säger Eva-Karin Eriksson.

Ett annat sätt att lösa personalbrist är att fler arbetar högre upp i åldern. Även det är gynnsamt för den egna pensionen.

– Det vi märker är att de som pensionerats i vård och omsorg snart kommer tillbaka för korttidsvikariat. Förmodligen ett sätt att dryga ut pensionen. Vi är jättetacksamma över det, säger Eva-Karin Eriksson.

bernt_mahr_450x600.jpg

Bernt Mahr, seniorkonsult på KPA Pension, pekar på flera fördelar i att motivera anställda arbeta mer och längre: – Man slipper rekryteringskostnader. Och man vet vilken personal man får. De är kända sedan tidigare. Han har flera kommuner inbokade framöver för möten.– Det sprider sig att de kan få hjälp av oss att informera sina anställda. Då diskuteras typfall, som bygger på statistik.

Han exemplifierar med att kvinnor i genomsnitt gifter sig med män som är 2,5 år äldre, samtidigt som kvinnor lever 2,5 år längre än männen. – Många säger att deras pension inte spelar så stor roll: ”Min man har så bra lön och pension.” Men kvinnor lever i snitt fem år som änkor. 

KPA Pension informerar också arbetsgivare om vilka möjligheter de har att mer eller mindre kostnadsneutralt locka äldre arbetskraft att stanna. Då kan deltid vara rätt lösning för bägge parter. Kommunen kan erbjuda exempelvis en erfaren undersköterska att gå ner något i tid, men helt eller delvis behålla lön och/eller pensionsintjäning. 

Sven_lannhard_450x600.jpg

– Och efter 65 års ålder sänks de sociala avgifterna. Det ger utrymme att öka incitamenten, säger Sven Lannhard, expert på pensionskostnader hos KPA Pension.

Då har arbetsgivaren även slutbetalt den förmånsbestämda tjänstepensionen för dem i högre löneläge. – Det skapar också ett utrymme.

Text: Lars Gunnar Wolmesjö

 

Christine Alsing är ansvarig för KPA Pensions utbildningskoncept. Har du frågor om vad KPA Pension kan hjälpa till med när det gäller information om hur deltidsarbete påverkar pensionen - kontakta henne.