KPA Pension bäst i klassen som ansvarsfulla investerare

KPA Pension toppar livförsäkringsförmedlare Max Matthiessens granskning av hur pensionsbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Idag publicerade Max Matthiessen sin årliga utvärdering av pensionsbolagen i rapporten ”Ansvarsfullt ägande”. Utvärderingen av de traditionella försäkringarna fokuserar på hur bolagen tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar när de bygger upp investeringsportföljen.

Kaj Elfgren, analysansvarig Liv & Pension på Max Matthiessen, berättar att hårdare krav på pensionsbolagen påverkar betygen för flera av bolagen.

– Sammantaget är det bara KPA Pension och Folksam som når väl godkänt inom traditionell försäkring. KPA Pension och Folksam utmärker sig genom att hållbarhetsperspektivet är med från ruta ett. Det handlar om att välja in det som anses vara mer hållbart men även om att välja bort investeringar som inte håller måttet, säger Kaj Elfgren.

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och Hållbarhet för KPA Pension och Folksam, är glad över att bolagens arbete med ansvarsfull kapitalförvaltning får utdelning i Max Matthiessens rapport.

– Vi är naturligtvis stolta med de framsteg vi gjort inom hela vår kapitalförvaltningsverksamhet de senaste åren. Vi arbetar enträget med att styra KPA Pension och Folksams investeringar till att vara hållbara, samtidigt som vårt påverkansarbete idag gäller samtliga våra tillgångsslag. Undersökningar av det slag som Max Matthiessen gör följer vi naturligtvis noggrant och tar till oss relevanta delar för att kontinuerligt förbättra vårt arbete, säger Michael Kjeller.

Läs rapporten i sin helhet