KPA Pension i ny global investerarallians för nettonollutsläpp

Folksamgruppen där KPA Pension ingår är en av initiativtagarna till den nya alliansen UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance.

Tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag som gemensamt förvaltar 24 000 miljarder kronor, har Folksamgruppen åtagit sig att placeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

− Vi är stolta över att som första svenska pensions- och försäkringsbolag anta mål om nettonollutsläpp, samt att vara en av initiativtagarna till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance. Med det ambitiösa målet tydliggör vi att vi genom våra investeringar vill ta vårt arbete för klimatomställning till en ny nivå. Det är i linje med vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, säger Ylva Wessén, tillförordnad vd och koncernchef Folksamgruppen.

Pensions- och försäkringsbolag tillhör som grupp de största kapitalägarna i världen. De bolag som tagit initiativ till Net-Zero Asset Owner Alliance äger, tillsammans med övriga som hittills gått med i investeraralliansen, tillgångar till ett värde av 24 000 miljarder kronor. Det motsvarar 24 gånger den svenska statsbudgeten eller fyra gånger Stockholmsbörsen värde.

Investeraralliansen har ambitionen att fortsätta växa och vara en stark kraft i den nödvändiga omställningen av den globala ekonomin. Fokus handlar om att få till verklig förändring och använda den förändringskraft som finns när många ägare sluter sig samman med en gemensam och tydlig målsättning – att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050. Därför har Folksamgruppen uppmanat andra svenska investerare att gå med. Gensvaret har varit glädjande stort och stärker bilden av svenska kapitalägare som ledande inom ansvarsfulla och hållbara investeringar.

−  Folksamgruppen tror på ett ansvarsfullt och aktivt ägande och att vi kapitalägare kan bidra till den omställning som måste till för att vi ska nå 1,5-gradersmålet. Jag önskar att vi 2050 kan se att de bolag vi investerat i har gjort den positiva klimatresan och att Folksamgruppen har varit delaktigt genom att ha ställt krav på och uppmuntrat till den nödvändiga omställningen, säger Michael Kjeller, chef för kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Michael Kjeller är ledamot i Net-Zero Asset Owner Alliance första styrelse som tillträder i och med lanseringen.

Folksamgruppen har tagit initiativ till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance med tyska Allianz, kanadensiska CDPQ, franska Caisse des Dépôt, schweiziska Swiss Re och danska PensionDanmark i samarbete med FN:s miljöprograms finansiella initiativ UNEP FI och UN Principles for Responsible Investment med stöd från WWF och Mission 2020.

Läs mer: www.unepfi.org/net-zero-alliance

För ytterligare information: Folksamgruppens Pressjour, telefon 08-772 66 60