KPA Pension investerar drygt 720 miljoner i nordisk infrastruktur

KPA Pension och Folksamgruppen fortsätter att investera i nordisk infrastruktur.

Efter en framgångsrik investering i infrastrukturfonden Infranode I satsar KPA Pension drygt 720 miljoner kronor i den nya fonden Infranode II. Målet är att ge god avkastning och att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Infranode är en svensk infrastrukturfond som gör investeringar i huvudsak Norden med en tidshorisont på minst 25 år.  Fokus ligger på att investera i tillgångar inom energi, transport, telekom och samhällsfastigheter. Målet är att ge en god och säker avkastning och samtidigt investera i ny, klimatvänlig infrastruktur och - där det behövs - utveckla befintlig infrastruktur för att bli grönare.

– Vi engagerar oss i infrastrukturinvesteringar för att värna om fortsatt god avkastning till våra kunder samtidigt som vi deltar i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringen kommer att ge oss tillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den bidrar positivt till riskspridningen i Folksamgruppens tillgångsportföljer, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Genom investeringen i Infranode II kommer KPA Pension och Folksamgruppen få tillgång till en bred och välbalanserad portfölj av nordisk infrastruktur. 

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: KPA Pension drygt 720 miljoner kronor, Folksam Liv drygt 630 miljoner kronor, och Folksam Sak drygt 150 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Folksamgruppens pressjour 08-772 66 60, pressjour@folksam.se.