KPA Pension och Folksam investerar drygt 200 miljoner kronor i batteriutvecklaren Northvolt

Folksamgruppen, där KPA Pension och Folksam ingår, investerar drygt 20 miljoner euro i Northvolt för byggandet av Northvolt Ett i Skellefteå. Det blir Europas första storskaliga fabrik för tillverkning av hållbara batterier. Full produktion beräknas till 2021.

Omställningen av bilindustrin till elektrifierade bilar är beroende av en hållbar och kostnadseffektiv batteriproduktion. Northvolt har utvecklat en branschledande teknik och processer som gör företaget till en nyckelspelare i den kommande försörjningen av elkapacitet till bilindustrin i Europa. Batterierna som ska tillverkas vid Northvolts fabrik i Skellefteå kommer att vara de med lägst utsläpp av koldioxid.

- Vi är stolta över att vara en del av den stora och spännande omställningen av bilindustrin som pågår. Den här investeringen är naturlig för oss både utifrån den hållbarhetstanke som finns i vårt DNA och vår placeringsstrategi. Investeringen ger vinster ekonomiskt, miljömässigt såväl som för lokalsamhället, säger Michael Kjeller, Folksamgruppens chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Investeringen fördelar sig med 1/3 vardera mellan och KPA Pensionsförsäkring AB, Folksam Liv, och Folksam Sak.