Så arbetar KPA Pension för en jämställd pension

KPA Pension fokuserar på fem globala hållbarhetsmål varav jämställdhet är ett. Trots att pensionssystemet inte tar någon hänsyn till kön blir det stora skillnader på mäns och kvinnors pension. Det här försöker KPA Pension ändra på, bland annat genom att Britta Burreau föreläser i ämnet för att driva på för konkreta förbättringar för våra kunder.

Alla tjänstepensionsbolag engagerar sig inte för att åstadkomma jämställda pensioner på samma sätt som KPA Pension,  men för KPA Pension är det ett självklart val.

En majoritet av våra kunder är kvinnor, dessutom är många av dem verksamma inom yrken där majoriteten av de anställda är kvinnor. Traditionellt sett har dessa yrken lägre lön än yrken med övervägande andel män. För oss är det viktigt att våra kunder ska få en så bra ersättning de kan när de går i pension, oavsett om man är man eller kvinna, säger Britta Burreau, VD för KPA Pension.

Några lösningar för jämställda pensioner är att:

  • Män kräver halva ansvaret för barn och hem så att män och kvinnor delar lika på ansvar för hem och familj, genom lika mycket deltid, föräldraledighet, VAB-dagar och att packa gympapåsen.
  • Kvinnor får högre lön även för de vars jobb är att ta hand om barn och äldre.
  • De allmänna pensionerna höjs.
  • Fler kvinnor börjar spara privat och att staten matchar deras privata pensionssparande.

Det är nämligen i arbetslivet och det ojämställda livet hemma som gör att kvinnor idag får 5 400 kronor mindre i pension per månad än män.

- Vi kan ju inte själva lösa det faktum att kvinnor får 4,3 % lägre lön än män eller att kvinnor i högre utsträckning tar ut föräldraledighet och arbetar deltid. Men vi kan berätta för våra kunder vilken effekt olika val ger på pensionen så att de kan fatta medvetna beslut, säger Britta Burreau.

Som ett led i det träffade Britta den 28/2 pensionsexperter, ombudsmän m.fl. på en träff arrangerad av Pensioner och Förmåner.

- Det här är personer med god insyn i systemet och de känner naturligtvis till problembilden. Däremot kanske de behöver bli uppmärksammade på hur stor bäring en ojämställd arbetsmarknad har på pensionen, säger Britta. Man kanske har en känsla av att det går åt rätt håll, men då behöver man få upp ögonen för att det först är år 2070 kvinnor och män får en jämställd pension med den utvecklingstakt vi har idag. Det är orimligt att det först är dagens 13-åringar som får en jämställd pension, fortsätter hon.

Föreläsningar är ett sätt att försöka påverka, ett annat är debattartiklar och möten med beslutsfattare. En annan insats för att arbeta mot jämställda pensioner är den Vitbok som Folksamgruppen tagit fram (2017). Den beskriver tydligt skillnaderna mellan män och kvinnors pensioner och vilka åtgärder som skulle leda till förändring.
En del förändringar kan individen göra själv men för att få till märkbara förbättringar krävs det att politikerna tar ansvar.

Britta Burreau är tydligt med vilka förändringar hon skulle vilja se:

Annika Strandhäll behöver ta initiativ till att staten matchar individernas privata pensionssparande så som man gör i Tyskland. Dessutom behöver ålderspensionsavgiften återställas till dess ursprungliga nivå på 18,5 %. Istället används 17,21 % idag av skattemässiga skäl. Det skulle höja pensionen med 1 400 kronor/månaden för en genomsnittslöntagare. Utöver det behöver man öka jämställdheten i arbetslivet och inom kvinnodominerande yrken så att kvinnor får jämställd och högre lön. Även om vi genom vår storlek och vårt inflytande på beslutsfattare kan föra fram argument och tycka till i frågor som påverkar våra 1,8 miljoner kunder är det tillsammans vi skapar förutsättningar till en bra pension, avslutar hon.