Stark start på 2019 för KPA Pension

Idag publicerar KPA Pension, en del av Folksamgruppen, resultatet för första kvartalet 2019. Premieinkomsten för KPA ökade till 14 314 miljoner kronor och avkastningen låg på 4,9 procent.

Liksom för resten av Folksamgruppen är hållbarhet en hörnsten i vår verksamhet och vi ska vara det ledande pensionsbolaget inom trygga och hållbara investeringar.

Vårt hållbarhetsarbete gav återigen resultat och för åttonde året i rad utsågs vi till Sveriges mest hållbara pensionsbolag enligt svenska konsumenter. Det visade Europas och Sveriges största studie om hållbara varumärken, Sustainable Brand Index.

Väsentliga händelser

KPA Pension investerade i en obligation utgiven av Världsbanken med fokus på matsvinn. Investeringen uppgick till 1,2 miljarder kronor och var Världsbankens första obligation riktad mot FN:s hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion.

KPA Pension investerade 38 miljoner euro i EQT:s fjärde infrastrukturfond som totalt reste 9 miljarder euro. Investeringen bidrar till att diversifiera portföljen genom att fortsätta fokusera på infrastruktur.

I januari gjorde KPA Pension tillsammans med övriga Folksamgruppen två olika investeringar i gröna obligationer. Med fokus på Östersjön kan den ena egentligen sägas vara blå, medan den andra satsade på hållbara bostäder.