KPA Pension stöder internationellt pris för hållbar utveckling

Win Win Gothenburg Sustainability Award är ett internationellt pris som uppmärksammar insatser för hållbar utveckling. Priset delas ut årligen till en eller flera aktörer som bidrar till och arbetar för en hållbar framtid. Vi på KPA Pension är mycket glada över att vara samarbetspartner till priset.

Utöver att belöna spännande innovationer ska priset också uppmuntra kreativitet och långsiktighet inom hållbarhetsområdet.

Priset på 1 miljon kronor finansieras bland annat med hjälp av samarbetspartners från näringsliv, kommun och akademi.

Årets pristagare: Arash Derambarsh

Temat för 2019 års pris är Sustainable Food, hållbar utveckling inom livsmedelsområdet. Livsmedelsproduktionen gör, vid sidan av transporter och energiproduktion, ett av de största avtrycken på vår globala miljö.

Frankrike är både ett stort livsmedelsproduktionsland och ett av världens rikaste länder. Det betyder mycket svinn både i produktionsledet och i hushållen.

Juristen och politikern Arash Derambarsh lyckades få ihop 21 000 underskrifter för sitt lagförslag som gick ut på att lagstifta mot att matbutiker förstör och slänger ätbar mat. Frågan togs upp och röstades igenom i februari 2016. Lagen innebär:

  • Det förbjudet för butiker att förstöra mat genom att till exempel hälla blekmedel på den för att förhindra att maten plockas ur soporna och används. (Vanligt i Frankrike)
  • Butiker med en större butiksyta än 400 kvadratmeter måste ha kontrakt med någon välgörenhetsorganisation och skänka mat till den.
  • Skolor måste ha matsvinn med i sin undervisningsplan.
  • Restauranger måste erbjuda doggy bag om det är mat kvar på gästers tallrikar.

I Frankrike liksom i de allra flesta länder, står butikssvinnet för en väldigt liten del av det totala svinnet. Enligt de officiella siffrorna 14 procent. Det mesta svinnet sker i primärproduktionen och i hushållen. Men som symbolisk handling är laginförandet mycket betydelsefullt. Det sätter fokus på matsvinnet och tvingar livsmedelsbutikerna att bli föregångare i bekämpningen av matsvinnet, som förhoppningsvis inspirerar både konsumenter och producenter att göra samma sak. Ur en social aspekt är det också viktigt att fullt ätbar mat inte kastas i soporna samtidigt som människor inte har råd att köpa mat.

Ur ett internationellt perspektiv är förhoppningen att lagstiftningen inspirerar andra länder att följa Frankrikes exempel.

 

För information om priset och årets vinnare
winwingothenburgaward.com

Källa: Research gjord av Andreas Jakobsson
https://andreasjakobsson.net/