Delår: Stark solvens och ökad premievolym

Årets första kvartal har präglats av pandemin som drabbat hela världen med kraft. Åtgärderna för att skydda människor och minska pandemins konsekvenser påverkar hela samhällsekonomin och många av KPA Pensions samarbetspartner och kunder har drabbats hårt av krisen.

Premievolymen i KPA Pension växer

KPA Pensionsförsäkrings totala premievolym inom traditionell försäkring växte med knappt 4 procent under det första kvartalet och uppgick till 11,0 miljarder kronor, jämfört med 10,6 miljarder kronor under samma period föregående år.

Det förvaltade kapitalet i KPA Pensionsförsäkring uppgick till 201 034 miljarder kronor, en ökning med 9,9 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalavkastningen sjönk till -5,8 procent under årets första kvartal.

KPA Pension står starkt i krisen

KPA Pension står fortsatt finansiellt starkt efter ett dramatiskt första kvartal. Solvensgraden för KPA Pensionsförsäkring för första kvartalet uppgick till 155 procent.

KPA Pensions finansiella styrka ger möjlighet till fortsatt långsiktigt fokus på att skapa värden för sina kunder även om turbulensen fortsätter på marknaden.

Hållbarhet rapporteras kvartalsvis

Med start i årets första rapport rapporterar Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, hållbarhetsdata kvartalsvis. Det omfattar koldioxidavtryck för den egna verksamheten, koldioxidutsläpp från aktieportföljerna och energiförbrukningen i Folksamgruppens fastigheter.

Detta är en del i vårt arbete i Nettonollalliansen.

Läs Folksamgruppens delårsöversikt efter årets första kvartal