Påverkas din pension av coronaviruset?

Just nu känner många en oro på grund av coronavirusets spridning, både för sina närmaste men också för sin ekonomiska situation. Vi har satt ihop en information till dig som funderar på hur din tjänstepension kan påverkas av coronaviruset.

Hur länge kommer börsoron att hålla i sig?

Coronavirusets utbrott skakar om de globala finansmarknaderna. Även om vi vet att spridningen av viruset någon gång kommer att klinga av och att finansmarknaderna återhämtar sig, så vet vi varken när eller hur djup svackan kommer att bli. Men så länge virusspridningen pågår finns det risk för fortsatt oro på marknaderna. Samtidigt gör världens centralbanker och politiker vad de kan för att försöka mildra effekterna.

Hur påverkar det din pension?

Till att börja med så är ett pensionssparande ett långsiktigt sparande som sträcker sig över många år. Tillfälliga nedgångar hinner jämna ut sig med åren. När det blir oro på marknaderna kan ditt pensionskapital påverkas negativt under en period. De allra flesta av våra pensionssparare har en traditionell försäkring med en garanterad del. Det är en tryggt sparande där pensionspengarna är fördelade i olika tillgångsslag. En stor del av pengarna finns i räntepapper som inte påverkas av börsoro på samma sätt som aktier. Den garanterade delen kan du aldrig förlora, oavsett hur marknaden förändras.

Hur ska du tänka kring din fondförsäkring?

Har du ditt pensionssparande i en fondförsäkring där du själv väljer fonder kan det vara bra att se över så att du har en risknivå som är anpassad efter hur långt kvar du har till din pension.

För de allra flesta är som sagt pensionssparandet ett långsiktigt sparande. Har du tio år eller mer kvar till din pension finns det ingen anledning att göra några förändringar nu. Planerar du att gå i pension inom de närmsta åren kan det vara en idé att se över risknivån i ditt sparande.

Hur påverkar coronaviruset KPA Pension?

Vi är finansiellt stabila och kan stå emot turbulens och oro på marknaderna, även i det fall situationen vi befinner oss i skulle bli långvarig.

Har du frågor?

Vår kundservice är öppet på vardagar kl. 07.30 - 17.00. Kundservice kan besvara frågor kring din pension men observera att vi inte får ge någon finansiell rådgivning.