KPA Livförsäkring AB omvandlas till tjänstepensionsbolag

Vid en extra bolagsstämma stämma, den 24 september, beslutade stämman att säga ja till att omvandla KPA Livförsäkring AB till tjänstepensionsbolag i enlighet med regleringen för tjänstepensionsföretag IORP 2.

Stämman beslutade även om namnändring till KPA Tjänstepension AB. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

– Den nya tjänstepensionsregleringen är bättre anpassad för tjänstepensioner som bygger på kollektivavtal och där kollektivavtalsparterna ges större möjligheter till inflytande och insyn. Genom att tidigt anpassa KPA Livförsäkring AB till regleringen, säkerställer vi att våra kunder i kommuner och regioner får de bästa förutsättningarna för att skapa en trygg och bra pension, säger Anders Henriksson, styrelseordförande KPA Livförsäkring AB.

– Omvandlingen till tjänstepensionsbolag förstärker förutsättningarna för en långsiktigt god kapitalavkastning till våra kunder, som utgörs av kommuner, regioner och kommunala företag, samtidigt som vi fortsatt även kan vara kostnadseffektiva och ha låga kostnader, säger Johan Sjöström, vd KPA Livförsäkring AB. 

I och med bolagsstämmans beslut blir KPA Livförsäkring AB ett av de första bolag i branschen att omvandlas till tjänstepensionsföretag i stället för att bedriva försäkringsverksamhet under Solvens 2-regleringen.

För mer information, kontakta:

Johan Sjöström, vd KPA Livförsäkring AB, 08-665 05 92
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 0708-31 64 07