KPA Pension investerar 1,2 miljarder kronor i grön obligation utgiven av Kommuninvest

KPA Pensionsförsäkring AB investerar 1 200 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av Kommuninvest. Löptiden är på 3 år.

– KPA Pension investerar lokalt, där våra kunder bor och arbetar. På så sätt är pensionspengarna med och finansierar gröna projekt samtidigt som de växer för att betalas ut som pension den dag arbetslivet är över. Samhället är mitt i en nödvändig grön omställning och genom gröna placeringar kan vi vara med och finansiera den, säger Britta Burreau, vd för KPA Pension.

Kommuninvest emitterar gröna obligationer som finansierar klimatvänliga investeringsprojekt från svenska kommuner och regioner. Antalet gröna projekt har vuxit kraftigt och var vid årsskiftet 329 stycken. Kommuninvests totala mängd gröna obligationer bidrar till 611 000 ton minskade CO2-utsläpp enligt deras impact report från 30 mars 2020.

Cirka 2 miljoner anställda i kommuner och regioner sparar idag till sin tjänstepension hos KPA Pension. Mer än 200 miljarder kronor förvaltas inom bolaget, pengar som ska ge trygga och hållbara pensioner till anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag.