KPA Pensions drag gav ökad avkastning och lägre klimatavtryck

För att minska koldioxidavtrycken ändrades innehaven i de utländska portföljerna. Beslutet ledde till omkring 35 procents lägre koldioxidavtryck, samtidigt som portföljerna slog den globala börsutvecklingen.

Hållbarhet är ett ledord i våra investeringar och ett naturligt steg i det arbetet var att halvera antalet innehav i de utländska aktieportföljerna förra året.

När fjolåret nu summeras kan vi konstatera att utfallet för de utländska aktieportföljerna, med ett sammanlagt marknadsvärde på cirka 47 miljarder kronor, överträffat de initiala bedömningarna.

Per den 31 december 2019 var den utländska aktieportföljens koldioxidavtryck mer än 35 procent lägre än innan portföljförändringarna genomfördes.

– Vi är mycket nöjda med att det faktiska utfallet överträffat våra förväntningar. Saken blir inte sämre av att de nya utländska aktieportföljerna levererat mycket konkurrenskraftig avkastning. Under de tre kvartal de varit i bruk under 2019 har den globala börsutvecklingen överträffats med mellan 1,3 och 1,4 procentenheter och den positiva utvecklingen har fortsatt i början av 2020, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och Hållbarhet.

KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare i gröna och hållbara obligationer.  Vi är också initiativtagare till den internationella investeraralliansen UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance, vars långsiktiga mål är nettonollutsläpp av växthusgaser i tillgångsportföljerna senast 2050.

Den 7 maj 2019 meddelades portföljförändringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 08-772 66 60