KPA Pensions vd Britta Burreau finalist till Årets Mångfaldschef

Britta Burreau, vd i KPA Pension, var en av finalisterna till Årets Mångfaldschef 2020, ett pris som delades ut av tidningen Chef på en virtuell galaceremoni under fredagen.

– Kampen för allas lika värde är något som ligger mig varmt om hjärtat. Att bli nominerad i klassen Årets Mångfaldschef är en stor ära och jag känner mig djupt tacksam och väldigt glad för att ha blivit uppmärksammad i en så imponerande skara nominerade, säger Britta Burreau.

Priset tilldelas den chef som lyckats bäst med att främja mångfald och utmana normer på sin arbetsplats. Juryns motivering som ligger till grund för Brittas finalistplats är:

Britta lever som hon lär även i uppförsbacke. Detta är en stark ledare och förebild som går i bräschen för en hel bransch genom att visa att normer är till för att brytas, även i de mest traditionstyngda sammanhang. En chef som inte ger sig förrän alla känner sig inkluderade. Detta gäller såväl medarbetare som kunder. Hon är dessutom en opinionsbildare som omfamnar alla dimensioner av mångfald, både på jobbet och ute i samhället.

För Britta Burreau handlar mångfald om allas rätt att verka till sin fulla potential. Under hennes ledning har KPA Pension de senaste tre åren arbetat aktivt och strategiskt för alla människors lika värde oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion eller sexuell läggning. Ett exempel är att man, som första bolag i finansbranschen, blivit hbtq-certifierat, vilket gett verktyg för att bemöta kunder och medarbetare på ett inkluderade och respektfullt sätt. Ett annat är samarbetet med organisationen Korta vägen där nyanlända akademiker erbjudits praktikplatser, som sedermera lett till fasta anställningar i KPA Pension.

Britta Burreau är själv aktiv i debatten och har i olika forum pratat om vikten av lika villkor för kvinnor och män, för att belysa den ojämställdhet som fortfarande finns i livet och arbetslivet och hur det leder till ojämställda och låga pensioner.

Vid sidan av vd-rollen arbetar Britta Burreau på bred front med flera organisationer för att inspirera och engagera fler i mångfaldsarbetet. Som ordförande för Scouterna i Sverige verkar hon för att göra scouting tillgängligt för flera och att Scouterna tar en aktiv roll i samhället, bidrar till integration och utvecklar unga världsförbättrare. Scouterna samarbetar med andra ideella organisationer och myndigheter och bidrar till exempel med kunskapsspridning om hur man talar med barn om kris.

– Tillsammans kan vi förändra normer i samhället, verka för ett jämställt arbetsliv och bygga en framtid våra barn kan vara stolta över. Stort tack till alla som gör detta mångfaldsarbete tillsammans med mig - medarbetare, kunder, leverantörer, branschkollegor, scouter och mentorer – ert engagemang och kompetens har lett till den här finalplatsen, avslutar Britta Burreau.

Priset delades ut av Sodexo och tidningen Chef på en virtuell galaceremoni under fredagen.