KPA Pensionsförsäkring AB anpassar garantiräntan

KPA Pensions pensionsförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg sparform för tjänstepension med en historiskt hög avkastning, låga administrativa avgifter och garanterade nivåer på framtida utbetalningar. För att skapa bättre möjligheter till fortsatt god avkastning för våra pensionssparare med traditionell förvaltning, kommer KPA Pensionsförsäkring att anpassa garantiräntan för avgiftsbestämd traditionell försäkring.

KPA Pensionsförsäkring har idag en stark ekonomi med en hög solvens och god avkastning. Under de senaste tio åren (2010– 2019) har den genomsnittliga totalavkastningen per år varit 6,8 procent. Samtidigt gör låga marknadsräntor i omvärlden att KPA Pension måste vara aktiv för att säkra den långsiktiga avkastningen för sina pensionssparare med traditionell förvaltning.

– För att skapa förutsättningar för en fortsatt god avkastning och en hållbar tjänstepension behöver vi anpassa garantiräntan till rådande ränteläge, säger Britta Burreau, vd KPA Pensionsförsäkring.

KPA Pensionsförsäkring anpassar den garanterade räntenivån för avgiftsbestämd traditionell försäkring från 0,50 procent till 0,25 procent före skatt och driftkostnader. Garantin beräknas på 80 procent på det belopp som betalas in.

Ändringen gäller från den 26 mars 2020 och premier inbetalda före detta datum påverkas inte.