Ojämställt arbetsliv kostar samhället 352 miljarder

Om kvinnor skulle jobba lika mycket som män och med samma sysselsättningsgrad skulle BNP öka med 352 miljarder eller 7,3 procent. Sverige har inte råd att inte ha en arbetsmarknad som inte är jämställd, menar KPA Pensions vd Britta Burreau.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder råder fortfarande stora skillnader på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män. Kvinnor jobbar i snitt 4,5 timmar mindre än män per vecka vilket motsvarar ca 16 procent. Skillnaden beror framförallt på att män tar ut långt färre föräldradagar i förhållande till kvinnor, att kvinnor vabbar oftare och är oftare själva sjukskrivna.

Även sysselsättningsgraden skiljer sig. Andelen kvinnor som hade ett jobb att gå till 2018 var 5,3 procent lägre än andelen män.

Beräkningar som KPA Pension har låtit göra visar att om kvinnor skulle jobba lika många timmar som män och med samma sysselsättningsgrad skulle BNP i Sverige öka med 352 miljarder eller cirka 7 procent.

  • Jämställdhet är ett av FN:s hållbarhetsmål. Kvinnor ska ha samma möjlighet att forma sina liv som män. Men jämställdhet på arbetsmarknaden är också en fråga om ekonomisk utveckling som vi inte har råd att bortse från. Bristen på jämställdhet kostar samhället hundratals miljarder varje år i utebliven produktion, säger Britta Burreau, vd på KPA Pension.

Bristen på jämställdhet slår också mot kvinnors pension. Kvinnor har i snitt 4 000 kr mindre i månadslön än män. Skillnaden beror till stor del på att kvinnodominerade yrken har lägre löneläge än manligt dominerade yrken. Men även när effekterna av yrkesval räknas bort kvarstår en osaklig löneskillnad på 4,4 procent.

Kvinnors lägre löner leder i förlängningen till att kvinnor också får lägre pension än män. Det så kallade pensionsgapet håller sakta på att minska men det kommer att dröja till slutet av seklet innan vi har jämställda pensioner i Sverige.

  • Idag finns en kvinnorabatt på arbetsmarknaden som inte borde finnas. Det är heller inte rimligt att vi ska vänta över 50 år innan vi också har jämställda pensioner. Här måste arbetsgivarna ta ansvar och möjliggöra att kvinnor som vill också får jobba i samma utsträckning som män och med lika lön. På så sätt kan vi få en jämställd arbetsmarknad, på riktigt., avslutar Britta Burreau.

Fakta:
Män jobbade i snitt 32 timmar per veckan medan kvinnor i snitt jobbar knappt 27,7 timmar (2018). (SCB)
Sysselsättningsgraden är 84,7 procent för män och 80,4 för kvinnor (ålder 20-64 år 2018). (SCB)
År 2018 var kvinnors genomsnittliga månadslön 32 600 kronor medan mäns var 36 500 kronor. (Medlingsinstitutet)
2018 var den oförklarade skillnad mellan könen 4,4 procent (Medlingsinstitutet).
Kvinnor får 5 415 kronor mindre i pension i månaden än män. Med nuvarande minskningstakt sluts gapet år 2070. (Folksam vitbok från 2017)