Premiär för KPA Live

Den 19 maj sände vi KPA-Live för första gången. Du som inte kunde delta kan se sändningen i efterhand.

I denna sändning var fokus på de effekter som Corona-krisen får och hur det kan komma att slå mot kommunal ekonomi, pensionsskulder och kapitalförvaltning. Moderator i sändningen är Rasmus Arnell, kundansvarig KPA Pension.


Medverkande:

  • Annika Wallenskog, Chefekonom SKR 
  • Karolina Håkansson, Chef Kapitalförvaltning och Hållbarhet, KPA Pension
  • Sven Lannhard, Chef Pensionsskuld, KPA Pension

Sändningstid: 30 minuter.