Premie för tjänstegrupplivförsäkringen 2022

Premie för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) för år 2022 är fastställd av KPA Tjänstepension AB.

KPA Tjänstepension AB har beslutat att premien för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) för 2022 kommer vara 0,017 procent av årslönesumman. Därmed hålls premien på en fortsatt låg nivå och oförändrad jämfört med 2021.

Premien för 2022 uppgår före premiereduktion till 0,13 procent, men den faktiska premien efter premiereduktion uppgår till ovan nämnda 0,017 procent.

Alla arbetsgivare, med nya och pågående försäkringsavtal, faktureras 0,017 procent av årslönesumman. Premien för TGL-KL betalas årsvis i förskott i mars.