KPA Pension 100 år - från pensionskassa till viktig aktör inom samhällsutveckling

För hundra år sedan hade kvinnorna precis fått rösträtt när en kommunalanställd person i Oskarshamn blev en av de första kunderna i dåvarande Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP).

Sedan dess har mycket hänt: SKP har blivit KPA Pension, det förvaltade kapitalet har vuxit från 167 000 kronor till dagens över 223 miljarder kronor i förvaltade pensionspengar och kunderna har ökat i antal till strax över två miljoner. Men även om världen och bolaget ser annorlunda ut än vid starten 1922 har inte våra kärnvärden förändrats. Vår absolut viktigaste uppgift, är att förvalta pensionspengar och betala ut kommunala tjänstepensioner till Sveriges samhällsbärare. Det är därför KPA Pension finns.

Trygga och hållbara pensioner som bidrar till samhällsutveckling

– Vi ska fortsätta att skapa trygga och hållbara pensioner åt våra kunder och samtidigt bidra till den gröna omställningen i samhället. Vi var tidiga med hållbarhetsarbetet, men i tider som dessa går det verkligen inte att slå sig till ro. En stor del av vårt sätt att skapa trygga och hållbara pensioner är ju tätt sammanlänkat med en hållbar samhällsutveckling, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

– Vi tittar hela tiden på investeringar där vi tror att pensionspengarna kan göra nytta för samhället och kunderna redan i dag. Det kan handla om omställningsobligationer, gröna obligationer eller fastigheter. Bolånefonder är intressanta. En ökad konkurrens på bolånemarknaden gynnar konsumenterna och är ett komplement till våra större placeringar i bostadsobligationer, fortsätter Camilla Larsson. Tidigare i höst investerade KPA Pension 5 miljarder kronor i två bolånefonder, Stabelo och Hypoteket.

Nytt kollektivavtal ger bättre pension

Trygga och hållbara pensioner är ett hett ämne även när arbetsmarknadens parter förhandlar fram nya kollektivavtal. Om bara några veckor kommer ett nytt sådant att finnas på plats, AKAP-KR. Det kommer att ge en bättre pension till 1,2 miljoner medarbetare inom kommun och region. Inbetalningarna till tjänstepensionen höjs från 4,5 procent till 6 procent, upp till en lön motsvarande 44 375 kronor i månaden (2022 års värde). 

Och det jobbas stenhårt på att ro allt arbete i land. Både hos KPA Pension, hos parterna samt ute i landet i kommuner och regioner. Ett avgiftsbestämt pensionsavtal som utgår från den anställdes livsinkomst är modernt och långsiktigt hållbart för alla parter. I hundra år har KPA Pension bidragit till samhällsutvecklingen, varit en förebild inom hållbarhet och haft betydelse för människors vardag. Nu spänner vi bågen och satsar för att nästa hundra år blir lika framgångsrika!