KPA Pension förvärvar två fastigheter i centrala Stockholm

KPA Pension förvärvar Vasahuset (Kortbyrån 19 och Kortbyrån 20) på Vasagatan 11–13 i centrala Stockholm av DNB för 3 039 miljoner kronor. Fastigheternas uthyrningsbara area uppgår till drygt 21 000 kvadratmeter och tillträdet sker den 1 november 2022.

Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, är finansiellt starka och fortsätter sin expansion inom fastigheter. Under de senaste åren, inklusive köpet av Vasahuset, har Folksamgruppen köpt fastigheter till den direktägda portföljen för nästan 26 miljarder kronor.

En väl riskdiversifierad placeringsportfölj säkerställer en stabil avkastning även i tider av ekonomisk osäkerhet och fastigheter har över tid haft en väldigt fördelaktig riskjusterad avkastning.

– KPA Pension har som uppgift att ge anställda i kommuner och regioner en trygg pension genom långsiktiga investeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Den investering vi nu genomför i fastigheten Vasahuset är ett bra exempel på det och kommer skapa ännu bättre förutsättningar till bra avkastning åt våra kunder, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

Genom förvärvet ökar KPA Pension andelen direktägda fastigheter i sin tillgångsportfölj från 10,7 procent till 11,9 procent.

– Vi fortsätter vår lönsamma expansion av fastighetsportföljen och det känns bra att nu förvärva dessa två stabila förvaltningsfastigheter mitt i vår kärnmarknad i Stockholm. Läget är det bästa i Sverige och kontorslokalerna är attraktiva på hyresmarknaden, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör i Folksamgruppen.

Folksamgruppen har direktägda fastigheter till ett värde av närmare 65 miljarder kronor. Med fokus på kontorsfastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen fortsätter Folksamgruppen vara den största investeraren i kontorssegmentet och siktar på att växa ytterligare framöver.

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se