KPA Pension genomför förändring i premiebestämd traditionell försäkring

Med start den 1 maj 2022 genomför KPA Pension en förändring av traditionell försäkring för sina kunder. Förändringen syftar till att ge kunderna en högre avkastning under deras aktiva yrkesliv och en ökad trygghet under perioden då tjänstepensionen betalas ut.

Förändringen kommer införas stegvis under 12 månader och innebär att KPA Pension i större utsträckning kommer placera kundernas pensionskapital i aktier fram till de fyller 51 år. Efter att kunderna passerat 51 år kommer pensionskapitalet successivt viktas över mot placeringar med en lägre risknivå och större fokus på räntebärande placeringar, samtidigt som andelen placeringar i fastigheter är oförändrad.

– Vi vill med den här förändringen ge alla våra kunder som arbetar i kommuner och regioner en ännu bättre tjänstepension. För oss på KPA Pension är det viktigt att kunderna får bra avkastning på sitt sparande och en trygg pension. Med denna förändring har vi vässat vår förmåga att leverera det till våra kunder, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

9 av 10 av KPA Pensions kunder har sin tjänstepension placerad i traditionell försäkring. Det är ett tryggt och bra sparande med marknadens lägsta avgift för kommun- och regionanställda. Som ett led i att ge sina kunder en bättre tjänstepension införde KPA Pension en maxavgift från och med 2021. Det innebär att ingen kund betalar mer än 300 kronor i avgift per år.

Det viktigaste måttet på ett tjänstepensionsbolags ekonomiska styrka är solvensgrad. Per den 28 februari uppgick denna till 205% för KPA Pension (KPA Tjänstepensionsförsäkring AB).

För ytterligare information: 

KPA Pensions pressavdelning, 08-27 20 40 eller pressjour@kpa.se