Nynäshamn först med skarpa klimatkrav

Att hållbarhet och klimatkrav väger tungt vid upphandling av byggnationer och transporter är väl etablerat. Nu sätter kommuner fokus även på finansiella tjänster som pensionsförsäkring.

Nynäshamns kommun var först ut med att ställa utvärderingskrav vid en upphandling av pensionsförsäkring plus pensionsadministration. Leverantörerna ombads redovisa nyckeltal gällande koldioxidutsläpp i den egna verksamheten med målet nettonoll år 2030, samt koldioxidavtrycket i den egna aktieportföljen. 

För kommunens förhandlingschef Petra Pilgelt var det naturligt att ställa klimatkrav.  – Vår kommun har ambitiösa klimat och miljömål som följs upp varje år. Vi siktar på att vara en kommun med nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Vi har även ett utökat hållbarhetsprogram med målet att kommunen redan 2030 ska vara en ekologiskt och socialt hållbar kommun, förklarar hon och fortsätter: – Ska vi klara de tuffa målen måste vi tjänstemän beakta samtliga inköp på alla plan. Att ställa utvärderingskrav när det gäller hållbarhet vid upphandlingen av pensionsförsäkringar var självklart. Och det fanns bra vägledning att hämta hem i Addas upphandling Pension 2019, summerar hon. 

Tror du att fler kommuner håller på att upptäcka den här möjligheten att skärpa hållbarhetsarbetet?
– Andra kommuner har sina egna förutsättningar och åtaganden, så det är svårt för mig att svara på. Vi hoppas självklart att Nynäshamn kan inspirera andra kommuner att följa efter!

Apropå förutsättningar, Nynäshamn har tillsammans med Haninge kommun en gemensam upphandlingsorganisation i Upphandling Södertörn. Där jobbar hållbarhetsstrateg Lena Mårdh som sakkunnig resurs för sina upphandlande kollegor. Hon ser positivt på att regeringen vill skärpa hållbarhetskraven på offentliga upphandlingar. – Det finns definitivt mer att göra, även om möjligheterna finns redan i dagens lagstiftning. Många upphandlare vill åstadkomma mycket, men det bygger ofta på personligt engagemang eller projekt. Ofta saknas det ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna. 

Mer samverkan mellan tjänstemännen inom organisationerna kan vara ett sätt att stärka hållbarhetsperspektivet.
– Upphandlarna ska inte behöva kunna allt själva, utan ta hjälp av andra sakkunniga tjänstemän. Det gäller inte bara hållbarhetsfrågorna, förstås. Upphandlingsmyndigheten finns som ett stöd för offentliga upphandlare. När det gäller finansiella tjänster i allmänhet och pensionshantering i synnerhet finns dock ingen konkret vägledning att hämta när det gäller exempelvis klimatkrav. 

Saknar du vägledning från myndigheten?
– På sätt och vis gör jag det, det skulle göra jobbet enklare för oss. Men det är en myndighet med ett stort uppdrag, så jag kan förstå att de måste prioritera.

Rättviks kommun har följt Nynäshamns exempel med att ställa klimatkrav vid upphandling av pensionsförsäkring plus administration. På KPA Pension väntar upphandlingsspecialist Veronica Nilsson Lövgren på att fler kommuner ska följa efter. – Jag tror många upphandlare famlar lite i blindo, de vet inte hur de ska ställa relevanta hållbarhets- och klimatkrav. Det vore definitivt en hjälp om Upphandlingsmyndigheten kom med vägledning om hållbarhetskrav för finansiella tjänster. Under tiden får kommuner och regioner agera själva, efter bästa förmåga.
– Vi för en dialog med Upphandlingsmyndigheten och Klimatkommunerna om klimatkrav i upphandlingar. Nynäshamn är medlem i Klimatkommunerna, och förhoppningsvis uppmärksammar fler kommuner deras goda exempel.

Vi glädjs åt att nyheten om Nynäshamns klimatkrav uppmärksammats och också finns på European Pensions webbplats. Läs nyheten på engelska