Överenskommelse om ändringar och tillägg för arbetstagare inom räddningstjänsten

Centrala parter har enats om en överenskommelse för anställda inom räddningstjänsten. Syftet är att göra anpassningar till ett förlängt och förändrat arbetsliv.

Avtalsändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2023.

Nyanställda från 1 januari 2023 har inte rätt till R-SAP

Den som anställts från 1 januari 2023 utan att tidigare haft en anställning inom räddningstjänsten har inte rätt till R-SAP. Arbetstagaren får i stället själv välja mellan ett tillägg på 2 000 kr/månad till tjänstepension eller som lönetillägg, ett år i taget.

Anställda före årsskiftet 2022/2023 

Den som är anställd inom räddningstjänsten den 31 december 2022 och som antingen har varit anställd inom räddningstjänsten i två år eller genomgått SMO-utbildning har rätt till ett tillägg på 2 000 kr/mån.

Anställd som har presumtiv rätt till R-SAP kan välja att behålla rätten eller välja tillägget på 2 000 kr/mån. Den som väljer tillägget kan inte ångra det.

Ovanstående gäller också den som tidigare haft en varaktig anställning inom räddningstjänsten och som tillträder en ny anställning efter 31 december 2022.

Möjlighet att avstå rätten till R-SAP mot en extra pensionsavgift

Arbetstagare som uppfyller rätten till R-SAP kan välja att avstå och i stället få en extra pensionsavgift på 12 %. Den överenskommelsen gäller ett år i taget och som längst till och med 65 års ålder.

 

 

De centrala parterna är: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala Företagens Arbetsgivarorganisation samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.