Premie för familjeskydd AKAP-KL 2023

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB har fastställt premienivå för familjeskydd AKAP-KL för år 2023.

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB har beslutat att premien för familjeskydd AKAP-KL för 2023 ska vara 0,08 procent av årslönesumman.

Alla arbetsgivare, med nya och pågående försäkringsavtal, faktureras 0,08 procent av årslönesumman. Underlag för fakturering är pensionsgrundande lön.

Premien för familjeskydd AKAP-KL betalas årsvis i september 2023.