Påverkas din pension av kriget i Ukraina?

Just nu känner många oro med anledning av kriget i Ukraina. Rysslands invasion är en allvarlig geopolitisk händelse som i första hand drabbar den ukrainska befolkningen.

Att en europeisk demokrati drabbas på det här sättet känns både overkligt och förfärligt. Och situationen har påverkat och kommer att påverka börserna runt om i världen. Bland våra kunder har mer än 9 av 10 sin tjänstepension i en trygg traditionell försäkring. Du kanske är en av dem? Vi har satt ihop en information till dig som funderar på hur din tjänstepension påverkas av utvecklingen. Gå gärna in på Mina sidor för att se hur din tjänstepension utvecklas.

Hur länge kommer börsoron att hålla i sig?

Stora händelser påverkar normalt alltid börsen, den svenska som de internationella. Och även om vi vet att börsen historiskt och över tid brukar återhämtar sig, så vet vi inte hur länge kriget kommer att pågå eller hur djup nedgången eventuellt blir.

Hur påverkar det din tjänstepension?

Din tjänstepension är ett långsiktigt sparande som sträcker sig över flera decennier. För de allra flesta mer än 40 år. Tillfälliga nedgångar återhämtar sig över en så lång spartid.

När det blir oroligt på börsen kan ditt pensionskapital påverkas negativt under en period. Men den traditionella försäkringen är ett tryggt sparande där en stor del av pengarna finns i säkrare räntepapper som inte påverkas av en börsoro på samma sätt som aktier. Vi minskar även riskerna genom att fördela en del av pengarna i fastigheter, och dessutom har du en garanti som skyddar din pension.

Hur påverkas utbetalningarna från din tjänstepension?

För dig som får din tjänstepension utbetald från oss påverkas inte månadsbeloppet av börsoron eftersom beloppet bestäms och sätts i början av året. Det innebär med andra ord att månadsbeloppet är samma under hela året.

Men skulle börsoron bli långvarig kan det påverka nästa års månadsbelopp negativt. Men tack vare KPA Pensions finansiella styrka har vi hittills inte behövt sänka några pensionsutbetalningar. Vi har snarare under de senaste 10 åren ökat utbetalningarna med cirka 5 % per år, vilket är betydligt högre än den allmänna pensionen som har höjts med cirka 2 % per år.

Har du tjänat in en förmånsbestämd pension, så påverkas den delen inte alls av hur börsen utvecklas - varken på kort eller lång sikt.

Hur ska du tänka kring din fondförsäkring?

Har du en fondförsäkring hos KPA är din tjänstepension i 9 fall av 10 placerad i vår entrélösning – SmartPension. Entrélösningen anpassar automatiskt andelen aktier inför och under utbetalningen - du behöver med andra ord inte göra några egna val. Om du börjar närma dig pensionen har entrélösningen också minskat andelen aktier åt dig, och under utbetalningen kommer din tjänstepension att ligga i vår trygga traditionella förvaltningen. Allt för att du ska få en hög pension och stabila utbetalningar.

En börsoro kommer normalt påverka en fondförsäkring mer än en traditionell försäkring på grund av en högre andel aktier. Men en högre andel aktier innebär också en högre förväntad avkastning, det vill säga din pension kan förväntas öka mer i värde på lång sikt. Därför är det bra att komma ihåg att din tjänstepension är ett långsiktigt sparande som sträcker sig över flera decennier.

Har du ditt pensionssparande i en fondförsäkring där du själv väljer fonder, kan det vara bra att se över så att du har en risknivå som är anpassad efter hur långt tid du har kvar till din pension. Har du tio år eller mer kvar till din pension finns det mindre anledning att göra några förändringar nu. Men planerar du att gå i pension inom de närmsta åren kan det vara en idé att se över risknivån i ditt sparande.

Hur påverkar kriget KPA Pension?

Vi är finansiellt stabila och kan stå emot turbulens och oro på marknaderna, även om situationen vi befinner oss i skulle bli långvarig. Vår solvens, som visar hur mycket tillgångar vi har i förhållande till vad vi har garanterat att betala ut, uppgår till cirka 200 %.*

Har du frågor? Mer information om din tjänstepension

Vår kundservice är öppet på vardagar kl. 07.30 - 17.00. Kundservice kan besvara frågor kring din pension men observera att vi inte får ge någon finansiell rådgivning. 

På Mina sidor kan du få mer information om hur det går för din tjänstepension hos oss. Logga in på Mina sidor.

*Gäller traditionell försäkring i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB som bland annat omfattar alla våra kunder som inte har gjort ett aktivt val hur deras pensionspengar ska förvaltas.