Biologisk mångfald för bättre balans

Biologisk mångfald påverkar oss varje dag, från maten, vatten och ren luft till alla prylar runt omkring oss. Hela våra liv är beroende av naturen. Välfungerande ekosystem kan också dämpa effekterna av klimatförändringarna genom att förhindra erosion, översvämningar och torka. Samtidigt hotas den biologiska mångfalden av klimatförändringarna men också vårt sätt att utarma jordens resurser.

För KPA Pension är satsningar på biologisk mångfald ett naturligt steg i hållbarhetsarbetet. Genom våra investeringar i omställningsobligationer stöder KPA Pension aktivt klimatomställningen och främjar initiativ för ett mer hållbart samhälle. Pengarna kan används för grön infrastruktur men även gå till projekt som syftar till att återställa och bevara ekosystem, som till exempel förbättrad marin miljö i Östersjön eller satsningar på att återställa våtmarker. Det är viktiga steg mot att skapa en värld som präglas av ekologisk balans.

– Egentligen har det gjorts många saker under åren för den biologiska mångfalden, men det är relativt nytt att prata om, säger Folksamgruppens Emilie Westholm, chef för Ansvarsfullt ägande. Förra året investerade KPA Pension drygt 1,6 miljarder kronor i en grön obligation från Världsbanken, en obligation som syftar till att finansiera hållbar utveckling runt om i världen. Tillsammans med övriga Folksamgruppen har KPA Pension också investerat i den nordisk-baltiska blå obligationen Baltic Blue Bond. Flera projekt där rör hantering av olika typer av föroreningar och utsläpp i Östersjön som i sin tur leder till överproduktion av växter och alger. Genom satsningen vill man bidra till att förbättra havsmiljön och kvaliteten på yt- och grundvatten.

Men även på hemmaplan händer det saker. KPA Pension var nyligen på ägarbesök hos SCA, norra Europas största skogsägare.

– Som ägare är det bra att komma ut på besök för det blir tydligt att ju mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man kan. Många verksamheter, däribland skogsindustrin, är oerhört komplexa, säger Emilie Westholm.

Skogsindustrin har på senare tid fått skarp kritik för sin skogsbruksmodell av miljöorganisationer som Greenpeace. Emelie Westholm tycker att man missar vissa perspektiv i debatten: – Vi har alltid något nytt att lära, det är trots allt sällan människor gör saker för att det ska bli dåligt.  Klimatförändringar som sker får effekter, vilket gör att monokulturer inte står emot stormar, torka och skadeinsekter lika bra. När vi pratar hållbarhet måste vi vara ödmjuka, vi gör det bästa här och nu utifrån det vi vet, säger hon.

En utmaning i hållbarhetsarbetet är att den biologiska mångfalden är så mycket svårare att mäta än till exempel koldioxidutsläpp.

– Det är svårt eftersom biologisk mångfald inte bara handlar om en siffra. Det finns många initiativ på gång och nu handlar det om att hitta den mest lämpliga mätmetoden. Kan vi tydliggöra vilka utmaningarna är finns alla möjligheter att göra skillnad, säger Emilie Westholm.

Artikeln finns också att läsa i tidningen Kommunal Pension nr 2 2023.