Emilie Westholm en av Sveriges mäktigaste inom hållbarhet

När tidningen Aktuell Hållbarhet listar de 101 mäktigaste inom hållbarhet hamnar Folksamgruppens Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande, på plats nummer nio. KPA Pension ingår i Folksamgruppen och avdelningen Ansvarsfullt ägande förvaltar drygt 260 miljarder kronor för våra kunder med traditionell försäkring.

Hållbarhetsarbetet utgår från att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Störst påverkan har vi genom investeringar av våra kunders framtida pensioner. Vi ser till att pensionspengarna växer samtidigt som de kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

– Hållbarhet har under lång tid varit en högt prioriterad fråga inom hela Folksamgruppen. Att utnämnas till en av Sveriges mäktigaste inom detta område är ett kvitto på att vårt arbete inom ansvarsfulla investeringar ger resultat. En stor del av världens samlade kapital finns inom försäkringsbranschen. Hur vi väljer att placera våra kunders pengar och sedan agera som ägare gör skillnad, och kan bidra till positiv omställning för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor, säger Emilie Westholm.

För ytterligare information, kontakta Folksamgruppens pressavdelning:

08-27 20 49
press@folksam.se