Förändrad styrelse i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB

I samband med den nyligen avslutade fusionen mellan KPA Tjänstepension AB och KPA Tjänstepensionsförsäkring AB förändras styrelsen i bolaget. Styrelsen tillträdde efter stämman tisdag den 5 december och hade sitt första sammanträde samma dag.

Ledamöterna i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB är:

Anders Henriksson (nyval) 
Anna-Britta Åkerlind (nyval)  
Annika Wallenskog (omval) 
Karin af Klercker (omval) 
Katrin Röcklinger (omval)  
Lena Dahl (omval) 
Peter Danielsson (nyval) 
Malin Olsson-Lejon (nyval) 
Maria Liljedahl (nyval) 
Johan Ingelskog (försäkringstagarrepresentant utsedd av Kommunal) 
Lars Fresker (försäkringstagarrepresentant utsedd av OFR) 
Thomas Månsson (arbetstagarrepresentant) 
Anette Nordlöf (suppleant för arbetstagarrepresentanten)

Anders Henriksson, tidigare styrelseordförande i KPA Tjänstepension, blir ordförande i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.

Fusionen innebär att KPA samlar tjänstepensionsverksamheten inom KPA Pension i ett och samma företag, KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, vilket förenklar verksamheten och stärker erbjudandet till kunderna ytterligare.