Förändringar i KPA Etisk Blandfond 2

Från och med den 14 mars sker ett antal förändringar i fondbestämmelserna för KPA Etiska Blandfond 2. Du som sparar i fonden behöver inte göra något med anledning av detta. Förändringarna görs för att modernisera och tydliggöra fondens profil.

De viktigaste förändringarna:

  • Fonden går från att vara en aktivt förvaltad blandfond till en indexnära blandfond med kvantitativ förvaltningsmetod. Det gör vi för att skapa en förutsägbar portfölj med hög hållbarhetsprofil.
  • Den aktiva allokeringen mellan aktier och räntor som finns idag tas bort. Fonden behåller samma jämförelseindex som tidigare men kommer framöver ha som målsättning att efterlikna utvecklingen av sitt jämförelseindex.

Läs mer om förändringarna i KPA Etisk Blandfond 2 (pdf)