I Mönsterås kommun integreras friskfaktorer i arbetsmiljöarbetet

Tillsammans med Suntarbetsliv vill vi lyfta fram vikten av ett hållbart arbetsliv och sprida kunskap om verksamheter som arbetar med att främja friskfaktorer inom kommun- och regionsektorn. En sådant initiativ finns i Mönsterås kommun.

I Mönsterås kommun har arbetet med friskfaktorer blivit en del i det befintliga arbetsmiljöarbetet. Inledningsvis ville man minska sjuktalen men nu handlar arbetet lika mycket om att stärka organisationen och den sociala arbetsmiljön över lag. Läs hela artikeln på suntarbetsliv.se.

Genom att inkludera friskfaktorer i arbetsmiljöarbetet strävar kommunen nu efter att skapa en helhetssyn på välmående. Man vill ta till åtgärder för att skapa balans mellan arbetsliv och fritid, främja social gemenskap och öka medarbetarengagemanget. Målsättningen är att utveckla arbetsplatser för framtiden.

 – Det handlar om att skifta fokus från enbart det akuta till det som långsiktigt främjar hållbara arbetsplatser, säger  Ida Söderman Halilkanovic', personalutvecklare i Mönsterås. 

Kommunens arbete med friskfaktorerna är förankrat ända uppe på den politiska nivån. – Vi har personal-politiska mål och engagerade politiker. De följer vad vi gör med stort intresse, fortsätter Ida Söderman Halilkanovic’.

På suntarbetsliv.se har du tillgång till värdefulla verktyg, artiklar om forskning och nyheter inom arbetsmiljöområdet som ni kan använda er av. Suntarbetslivs utbud bidrar till att främja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Bakgrund till samarbetet mellan Suntarbetsliv och KPA Pension

En viktig förutsättning för en bra pension är att anställda i kommuner, regioner och kommunala företag kan delta i arbetsgemenskapen ett helt yrkesliv. 

KPA Pension vill bidra till att möta kompetensutmaningen till långsiktig social hållbarhet, friska arbetsplatser och en trygg pension och har inlett ett samarbete med Suntarbetsliv. Tillsammans hjälps vi åt att lyfta dessa viktiga frågor.