KPA Pension investerar 3,8 miljarder kronor i en ny infrastrukturfond

KPA Pension investerar 3,8 miljarder kronor i Copenhagen Infrastructure V, en infrastrukturfond fokuserad på energiomställning med en tydlig hållbarhetsprofil.

Fonden utvecklar storskalig infrastruktur inom förnybar energi och är mörkgrön enligt EU:s klassificeringssystem inom Sustainable Finance (SFDR). Investeringarna sker huvudsakligen i västra Europa, Nordamerika och den mer utvecklade delen av Asien/Pacific.

– Vi investerar med en framgångsrik och erfaren förvaltare som är en av världens största globala förvaltare inom förnybar energi och som i samtliga tidigare fonder har överträffat avkastningsmålen. Investeringen bidrar till att öka den förväntade avkastningen kombinerat med ett fullt integrerat hållbarhetsfokus genom en tydlig inriktning på investeringar i energiomställningen som till exempel utveckling av vindkraftstillgångar på land och till havs, solcellsparker och energilagring och transmission, säger Rebecka Elkert, chef alternativa investeringar i Folksamgruppen, som KPA Pension är en del av.

– Vi är glada att välkomna Folksamgruppen som en ny stor investerare i vår femte flaggskeppsfond Copenhagen Infrastructure V, och är stolta över det förtroende Folksam har visat för Copenhagen Infrastructure Partners som fondförvaltare. Svenska institutioner är en viktig del av vår investerarbas och representerar nästan 20 miljarder kronor i åtaganden i våra fem fondstrategier, säger Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner för Copenhagen Infrastructure Partners.

Den totala investeringen för Folksamgruppen är på 5,6 miljarder kronor och fördelar sig enligt nedan:

  • KPA Tjänstepensionsförsäkring 3 840 Mkr
  • Folksam Tjänstepension 730 Mkr
  • Folksam Liv 510 Mkr
  • Folksam Sak 280 Mkr
  • Konsumentkooperationens pensionsstiftelse 280 Mkr

Wigge & Partners har varit Folksamgruppens rådgivare i samband med investeringen.

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se