KPA Pension säkrar ännu tryggare pensionsutbetalningar

Från och med den 1 januari 2024 inför KPA Pension en förbättring i den premiebestämda traditionella försäkringen. Förbättringen innebär att pensionsutbetalningarna inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat. Införandet är ett led i att göra pensionen ännu tryggare och mer förutsägbar.

Förbättringen omfattar villkorsändringar för avkastning och återbäring. Liksom tidigare kommer pensionsutbetalningarna att kunna öka såväl som minska över tid eftersom värdet på pensionskapitalet varierar. Men för att förhindra alltför stor påverkan på pensionerna även när de finansiella marknaderna sjunker kraftigt säkerställer KPA Pension att utbetalningen inte kan minska med mer än fem procent från ett år till ett annat. 

– Vi ser en efterfrågan kring en mer förutsägbar pension och en ökad trygghet. Nio av tio av våra kunder efterfrågar just förutsägbarhet. Det ska vara tryggt och enkelt för våra kunder och därför har vi infört ett skydd som gör att pensionen inte ska kunna ändras för mycket från ett år till ett annat, säger Johan Sjöström, affärsområdeschef Individ och ledningsstöd. 

Förbättringen påverkar den som har en kommande eller pågående pensionsutbetalning hos KPA Pension.