KPA Tjänstepension slås ihop med KPA Tjänstepensionsförsäkring

Styrelserna i KPA Tjänstepension och KPA Tjänstepensionsförsäkring har den 17 mars undertecknat en gemensam fusionsplan om att KPA Tjänstepension ska fusioneras in i KPA Tjänstepensionsförsäkring.

Syftet med fusionen är att uppnå synergieffekter och en effektivare administration, samt att kunna erbjuda berörda kunder en ännu bättre produkt.

– I och med den gemensamma fusionsplanen är vi ett steg närmare målet med att ha ett enda tjänstepensionsföretag inom KPA Pension. Min övertygelse är att fusionen kommer gynna våra befintliga kunder och stärka vårt erbjudande ytterligare, säger Camilla Larsson, vd i KPA AB och KPA Tjänstepensionsförsäkring.

Fusionsplanen kommer att läggas fram för godkännande vid årsstämman i KPA Tjänstepension den 23 maj 2023.

– Fördelarna med att verka i ett gemensamt tjänstepensionsföretag är många och det ska självklart komma våra kunder till gagn. Den planerade fusionen kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att erbjuda våra kunder låga avgifter och en bra avkastning, säger Johan Sjöström, vd i KPA Tjänstepension.

Tidplan 2023:

  • 17 mars: Styrelserna i KPA Tjänstepension och KPA Tjänstepensionsförsäkring undertecknade den gemensamma fusionsplanen
  • 23 maj: Beslut om godkännande av fusionsplanen fattas vid KPA Tjänstepension AB:s årsstämma
  • Slutet av maj: Ansökan om tillstånd att få verkställa fusionsplanen skickas till Finansinspektionen
  • 1 november: Planerad fusionstidpunkt.