Premie för familjeskydd AKAP-KR 2024

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB har fastställt premienivå för familjeskydd AKAP-KR för år 2024.

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB har beslutat att premien för familjeskydd AKAP-KR för 2024 ska vara 0,08 procent av årslönesumman. Premien hålls oförändrad och på en fortsatt låg nivå jämfört med 2023.

Alla arbetsgivare, med nya och pågående försäkringsavtal, faktureras 0,08 procent av årslönesumman. Underlag för fakturering är pensionsgrundande lön.

Premien för familjeskydd AKAP-KR betalas årsvis i mars 2024.